IN VITRO
z dofinansowaniem
– PROGRAM RZĄDOWY

IN VITRO
z dofinansowaniem
– PROGRAM RZĄDOWY

Realizujemy Program


Kontakt

KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI GAMETA SZPITAL
tel.: (+48) 42-645-77-77

GAMETA GDYNIA CENTRUM ZDROWIA
tel.: /+48/ 58 664 25 25,
tel. kom.: 501 757 111

GAMETA KIELCE CENTRUM ZDROWIA
tel.: /+48/ 41 369 55 55,
tel.: /+48/ 41 369 55 50

Dla kogo refundacja?

Kto może skorzystać z refundacji leczenia niepłodności?
Wskazania do pozaustrojowego zapłodnienia (In Vitro).
Poniżej możecie Państwo zapoznać się z zasadami, które obowiązują podczas leczenia niepłodności oraz kwalifikacji do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia. Zasady te są zgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz Programem Ministra Zdrowia.

Do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia powinny być zakwalifikowane Pary, u których stwierdzono:

1) Niepłodność (zgodnie z definicją) bezwzględna (np.: brak jajowodów)
2) Nieskuteczne zgodne z rekomendacjami i standardami praktyki lekarskiej leczenie niepłodności w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie do Programu:
 • czynnik jajowodowy:
  • trwałe uszkodzenie jajowodów,
  • dyskwalifikacja z leczenia operacyjnego z powodu braku szansy powodzenia,
  • upośledzoną funkcją jajowodów przy zachowanej drożności lub po nieskutecznej operacji,
 • czynnik jajnikowy niepłodności (np. zespół PCO):
  • brak ciąży po co najmniej sześciu cyklach farmakologicznej indukcji jajeczkowania,
 • endometrioza:
  • I, II stopień, tak jak w niepłodności o nieustalonej przyczynie,
  • III, IV stopień, tak jak w czynniku jajowodowym,
 • niepłodność niewyjaśnionego pochodzenia (idiopatyczna):
  • u kobiet do ukończenia 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 24 miesiące,
  • u kobiet powyżej 35 roku życia, jeżeli trwa dłużej niż 12 miesięcy;
 • czynnik męski:
  • gęstość plemników poniżej 3 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 12 miesięcy,
  • gęstości plemników 3 – 15 mln/ml nasienia, w przypadku niepłodności trwającej dłużej niż 24 miesiące;
3) Pacjenci z odroczoną płodnością z powodów onkologicznych oraz zakaźnych (osoby, u których w wyniku leczenia lub z innych powodów może dojść do utraty płodności w przyszłości).
Kto nie może skorzystać z refundacji leczenia niepłodności?
W Programie Ministra Zdrowia zostały zamieszczone kryteria, które nie pozwalają na refundację leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia. Prosimy zapoznać się z poniższymi punktami.
1) Wiek kobiety powyżej 40 roku życia w dniu zgłoszenia do Programu.
2) Brak możliwości pobrania komórek rozrodczych od jednego z partnerów.
3) Potencjalne ryzyko braku prawidłowej odpowiedzi na stymulację jajeczkowania:
 • FSH powyżej 15 mU/mL w 2-3 dniu cyklu lub
 • AMH poniżej 0,5 ng/mL (poniżej 0,7 ng/mL dla testów II generacji)*.
4) Nieodpowiednia odpowiedź na prawidłowo przeprowadzoną stymulację czyli brak komórek jajowych w 2 cyklach stymulacji.
5) Nawracające utraty ciąż w tym samym związku (3 ciąże).
6) Wady macicy bezwzględnie uniemożliwiające donoszenie ciąży.
7) Brak macicy.

* Zgodnie z pismem MZ-MD-L-404-2928-44/AS/14 z dnia 25/03/2014 roku Ministerstwo Zdrowia doprecyzowało kryteria wykluczenia podając następującą informację:
„Podczas tworzenia kryteriów wykluczających z Programu oparto się na wcześniej stosowanych metodach, które dawały niższy wynik. Stężenie 0,5 ng/ml oparte o metodę wcześniejszą odpowiada stężeniu  0,7ng/ml (4,9 pmol/l) przy użyciu metody II generacji. 
W związku z powyższym podczas realizacji Programu należy się stosować do poziomu stężenia AMH opartego na badaniu przeprowadzonym metodą wcześniejszą bądź odpowiednią wartością w odniesieniu do badania przeprowadzonego metodą II generacji.”

Realizujemy Program


Kontakt

KLINIKA LECZENIA NIEPŁODNOŚCI GAMETA SZPITAL
tel.: (+48) 42-645-77-77

GAMETA GDYNIA CENTRUM ZDROWIA
tel.: /+48/ 58 664 25 25,
tel. kom.: 501 757 111

GAMETA KIELCE CENTRUM ZDROWIA
tel.: /+48/ 41 369 55 55,
tel.: /+48/ 41 369 55 50


© 2013 GAMETA, Wszelkie prawa zastrzeżone.